A Vállalatról

A 125 évre visszatekintő járműipari tapasztalattal rendelkező RÁBA Nyrt. üzleti portfolióját három önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a Futómű, az Alkatrész és a Jármű üzletág. A Rába erősen exportorientált vállalat, stratégiai exportpiacai az EU, a FÁK országok és az USA. A győri székhelyű RÁBA Járműipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde ’Prémium’ kategóriájában jegyzik.

Áttekintés

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. az iparág egyik legnagyobb magyar vállalata. A vállalatcsoport négy stratégiai üzletága haszongépjárművekhez, mezőgazdasági erőgépekhez és földmunkagépekhez kifejlesztett futóműveket, futómű főegységeket, haszon- és személygépjárművekhez alkatrészeket gyárt és szállít a globális járműipari piacra.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat, mely 2012 óta többségi állami tulajdonban van. A Rába Nyrt. székhelye a nyugat-magyarországi Győrben található, a termelés a győri, móri és sárvári üzemekben folyik.

A nagy múltú, 1896-ban alapított Rába egyike azon kevés magyar, hazai döntési központú, független nagyvállalatnak, amely a rendszerváltást követően sikeresen tudott alkalmazkodni a megváltozott piaci körülményekhez, és meg tudta találni azokat a piaci szegmenseket, amelyben az iparág európai meghatározó szereplőjeként a világpiacon is jelentős pozíciót vívott ki magának. A vállalatcsoport árbevételének mintegy 94 százalékát közvetlen és közvetett exporton keresztül realizálja. A fő export piacai Észak-Amerika, Európai Unió, FÁK országok, ezek mellett réspiaci szereplőként jelentős eladások történnek a Japán piacon is.

OLVASSON TOVÁBB

Misszió – Vízió

Víziónk

Nemzetközileg elismert, magyar tulajdonú hazai vállalatként komplex mérnöki megoldásokat és termékeket szállítsunk globális járműipar meghatározó szereplői és a hazai felhasználók számára.

Küldetésünk

Missziónk a vevői igényeken alapuló termékek és gyártási megoldások fejlesztése, megkülönböztetett termékportfólió és szolgáltatások biztosítása.

Értékeink

Magyar tulajdonban lévő, független vállalatként a termékfejlesztést, a piacra vitelt, a termelési know-how-t a Rába saját magának alakítja ki. Munkatársai együttműködésére építve tudatosan fejleszti vállalati kultúráját, hogy sikeresen feleljen majd meg a világpiac követelményeinek. A vállalati kultúra alapelemei:

  • csapatmunka és integritás
  • egymás véleményének tiszteletben tartása és teljesítményének elismerése
  • minőségi kiválóságra törekvés
  • karrierlehetőségek, hosszú távú életpálya
  • megbízhatóság, rugalmasság
OLVASSON TOVÁBB

A vállalat vezetése

Igazgatóság

Hetzmann Béla

az Igazgatóság elnöke

dr. Csüllög Nóra

igazgatósági tag

Jakab László

igazgatósági tag

Lang-Péli Éva

igazgatósági tag

Majoros Csaba

igazgatósági tag

Mráz Dániel Emánuel

igazgatósági tag

Dr. Szász Károly

igazgatósági tag

Felügyelő Bizottság

Prof. Dr. Palkovics László

a Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Harmath Zsolt


felügyelő bizottsági tag

dr. Szabó Sándor József

felügyelő bizottsági tag

A Vállalatcsoport menedzsmentje

Hetzmann Béla

Rába Járműipari Holding Nyrt.
elnök-vezérigazgató

Lang-Péli Éva

Rába Járműipari Holding Nyrt.
pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Fehér Roland

Rába Járműipari Holding Nyrt.
műszaki igazgató

Kőszegi Enikő

Rába Járműipari Holding Nyrt.
HR igazgató

Vida László

Rába Járműipari Holding Nyrt.
kereskedelmi igazgató

Szilágyi Roland

Rába Futómű Kft.
ügyvezető igazgató

Urbányi László

Rába Járműalkatrész Kft.
ügyvezető igazgató

Torma János

Rába Jármű Kft.
ügyvezető igazgató

Füredi Richard

Rekard Hajtómű Kft.
ügyvezető igazgató

OLVASSON TOVÁBB

Fenntarthatóság

A Rába a fenntartható fejlődés és növekedés érdekében Környezet Irányítási Rendszert (KIR) működtet. A Társaság kiemelt célja ezen a területen a környezeti terhelés folyamatos csökkentése, a jogi és egyéb környezetvédelmi követelmények teljesítése mellett.

A Rába környezeti politikáját meghatározza, hogy a fenntartható gazdálkodás nem csak környezeti és társadalmi szempontból fontos, hanem gazdaságilag is hatékonyabbá teszi a működést.

Négy alapelvre épül:

–      a káros kibocsátások, szennyezések megelőzése;

–      a vizek, a levegő, a talaj állapotának, valamint az egységes életfeltételek megóvása;

–      az anyagfelhasználás, a káros anyag emisszió és a hulladéktermelés csökkentése;

–      a hulladékok újrafelhasználásának folyamatos növelése.

A Rába folyamatos és szoros együttműködést valósít meg a hatóságokkal, az önkormányzatokkal, az ügyfelekkel és a beszállítókkal. A cégcsoport céljai eléréséhez mindenekelőtt a munkatársai bevonását tekinti a legfontosabb eszköznek, akiktől elvárja, hogy munkájukat a környezeti politikában megfogalmazott irányelvek szerint végezzék.

OLVASSON TOVÁBB

Társadalmi felelősségvállalás

A társadalmi jelenlét ma már kötelezettséget jelent, hiszen a vállalatoknak üzleti tevékenységük végzése közben figyelemmel kell lenniük közvetlen környezetükre és a társadalomra is. A társadalmi felelősségvállalás hosszú távon segítheti a vállalat környezetével összhangban való működését az üzleti szempontok, értékek és versenyképesség megtartása mellett. Az elkötelezett, értékvezérelt, etikus tevékenység versenyelőnyként jelenhet meg. A Rába Nyrt. magyarországi döntési központú és telephelyű, nemzetközi piacra dolgozó vállalatként kiemelten törekszik arra, hogy szervezete etikus üzleti magatartást tanúsítson, környezettudatosan működjön, és a társadalmi felelősségvállalás elkötelezett képviselője legyen. Ezen elvekkel összhangban megfogalmazott alapvető dokumentumaiban a vállalat a magyar és a nemzetközi sztenderdeket követi. A Rába számára a társadalmi felelősségvállalás egy vállalatirányítási módszert, szemléletmódot jelent. Irányítási rendszereinket folyamatosan értékeljük, ha szükséges módosítjuk, annak érdekében, hogy a változó üzleti és jogszabályi körülmények között is mindig működőképes és eredményes legyen. Alapelveink
  • Felelős társaságirányítás
  • Partnereinkkel korrekt és őszinte üzleti kapcsolatot ápolunk
  • Felelősséget vállalunk részvényeseink befektetéséért, hogy az hosszú távú, versenyképes megtérülést biztosítson számukra
  • Működésünk során törekszünk a hazai beszállítók arányának növelésére
  • Tisztességes kereskedelem
OLVASSON TOVÁBB

irányítási rendszerek

A Rába Nyrt elkötelezett a teljes körű minőségmenedzsment megvalósítása mellett

A Rába a minőség fogalmát stratégiai koncepcióként értelmezi termékeire, belső és külső folyamataira és nem utolsó sorban az érdekelt felekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan.

Minőségügyi folyamata a gyártással nem ér véget, kiemelt figyelmet szentel a beszállítói és vevő folyamatokra, a tőlük érkező visszajelzésekre.

rába magazin

Történet

A Rábát 1896. december 28-án alapították Győrben. A vállalat az egész 20. századot átívelve eredményes üzleti modellt, üzemmódot alakított ki a termékek, a működési folyamatok és az alkalmazott menedzsmentmódszerek tekintetében. Rendre alkalmazkodni tudott a folyamatosan változó és hektikus társadalmi, politikai, gazdasági, piaci környezethez. Alkalmazkodott a történelmi események sodrában átalakuló, megváltozott tulajdonviszonyokhoz is. A pragmatikus vezetésnek köszönhetően a Rába talán az egyetlen olyan nagy múltú magyar gépipari vállalat, amely szakmai függetlenségét megőrizve tudott fennmaradni, tovább tudta vinni a korábbi időszakok szakmai, emberi és társadalmi értékekeit.

A Rába nem a múltjából kíván megélni, hanem mindig a jelen kihívásainak igyekszik megfelelni, de fontos értéket jelentenek a cég hagyományai, történelme. Az elmúlt 125 esztendő megtanította arra, hogy magyar tulajdonban lévő, független vállalatként ma is folyamatosan értéket teremtsen, és jelen legyen a világgazdaság legfontosabb piacain az Egyesült Államoktól Európán, Oroszországon és a volt szovjet térségen át Japánig. Mára a Rába árbevételének 90 százaléka exportból, a világpiac egyik legdinamikusabb piacáról, a járműiparból származik.

OLVASSON TOVÁBB