A Vállalatról

A 125 évre visszatekintő járműipari tapasztalattal rendelkező RÁBA Nyrt. üzleti portfolióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja: a Futómű, az Alkatrész, a Jármű és a Hajtómű üzletág. A Rába erősen exportorientált vállalat, stratégiai exportpiacai az Európai Unió, az USA és Japán. A győri székhelyű RÁBA Járműipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktőzsde ’Prémium’ kategóriájában jegyzik.

Áttekintés

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. az iparág egyik legnagyobb magyar vállalata. A vállalatcsoport négy stratégiai üzletága haszongépjárművekhez, mezőgazdasági erőgépekhez és földmunkagépekhez kifejlesztett futóműveket, futómű főegységeket, haszon- és személygépjárművekhez alkatrészeket gyárt és szállít a globális járműipari piacra.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat, mely 2012 óta többségi állami tulajdonban van. A Rába Nyrt. székhelye a nyugat-magyarországi Győrben található, a termelés a győri, móri és sárvári üzemekben folyik.

A nagy múltú, 1896-ban alapított Rába egyike azon kevés magyar, hazai döntési központú, független nagyvállalatnak, amely a rendszerváltást követően sikeresen tudott alkalmazkodni a megváltozott piaci körülményekhez, és meg tudta találni azokat a piaci szegmenseket, amelyben az iparág európai meghatározó szereplőjeként a világpiacon is jelentős pozíciót vívott ki magának. A vállalatcsoport árbevételének mintegy 94 százalékát közvetlen és közvetett exporton keresztül realizálja. A fő export piacai Észak-Amerika és az Európai Unió, ezek mellett réspiaci szereplőként jelentős eladások történnek a Japán piacon is.

OLVASSON TOVÁBB

Misszió – Vízió

Víziónk

Nemzetközileg elismert, magyar tulajdonú hazai vállalatként komplex mérnöki megoldásokat és termékeket szállítsunk a globális járműipar meghatározó szereplői és a hazai felhasználók számára.

Küldetésünk

Missziónk a vevői igényeken alapuló termékek és gyártási megoldások fejlesztése, megkülönböztetett termékportfólió és szolgáltatások biztosítása.

Stratégiánk

Vállalatcsoportunk stratégiai célja a profitabilitás folyamatos fenntartása, a termékeink kiváló minőségén és a versenyképes árak biztosításán, a vevői igények pontos időre történő kielégítésén, a rugalmasság, integritás és hatékonyság növelésén, valamint a LEAN® elvek érvényesítésén keresztül, a vevők bizalmának megtartása és növelése, valamint  a K+F terület kiemelt fontossága mentén.

Emellett fontos, hogy az ellátási lánc területén olyan hosszú távú képességeket építsünk ki, amelyek versenyelőnyt jelentenek és segítenek alkalmazkodni a dinamikusan változó piaci környezethez, ily módon az ellátási láncok működési modelljének a piaci és vevői igényekhez való igazítása elsődleges prioritást élvez.

A 2022-ben meghirdetett „RÁBA Modernizációs Program” keretein belül megvalósítandó átalakítási-, modernizációs- és beruházási terveink biztosítják a vállalatcsoport stabilitását és jövőjét, hozzájárulnak a hosszú távú fenntarthatóság megteremtéséhez.

A minél több zöld energiaforrás biztosításával az energetikai hatékonyság növelését, az energiaköltségek, illetve az ökológiai lábnyomunk csökkentését célozzuk meg.

Elkötelezettek vagyunk a szakember utánpótlás és fejlesztés mellett, melynek alapjait az oktatási intézményekkel ápolt kapcsolatunk teszi lehetővé.

Értékeink

Magyar tulajdonban lévő, független vállalatként a termékfejlesztést, a piacra vitelt, a termelési know-how-t saját magunknak alakítjuk ki. Munkatársaink együttműködésére építve tudatosan fejlesztjük vállalati kultúránkat, hogy sikeresen feleljünk meg a világpiac követelményeinek. A vállalati kultúra alapelemei:

  • csapatmunka és integritás
  • egymás véleményének tiszteletben tartása és teljesítményének elismerése
  • minőségi kiválóságra törekvés
  • karrierlehetőségek, hosszú távú életpálya
  • megbízhatóság, rugalmasság
OLVASSON TOVÁBB

A vállalat vezetése

Igazgatóság

Hetzmann Béla

az Igazgatóság elnöke

dr. Csüllög Nóra

igazgatósági tag

Simon Attila János

igazgatósági tag

Majoros Csaba

igazgatósági tag

Dr. Szász Károly

igazgatósági tag

Felügyelő Bizottság

Prof. Dr. Palkovics László

a Felügyelő Bizottság elnöke

dr. Harmath Zsolt

felügyelő bizottsági tag

dr. Szabó Sándor József

felügyelő bizottsági tag

A Vállalatcsoport menedzsmentje

Hetzmann Béla

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
elnök-vezérigazgató

Lang-Péli Éva

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
általános vezérigazgató-helyettes

Vida László

RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
kereskedelmi igazgató

Szilágyi Roland

Rába Futómű Kft.
ügyvezető igazgató

Urbányi László

Rába Járműalkatrész Kft.
ügyvezető igazgató

Füredi Richárd

REKARD Kft.
ügyvezető igazgató

Torma János

Rába Jármű Kft.
ügyvezető igazgató

Vincze Péter

Rába Jármű Kft.
ügyvezető igazgató

OLVASSON TOVÁBB

Fenntarthatóság

A Rába a fenntartható fejlődés és növekedés érdekében Környezet Irányítási Rendszert (KIR) működtet. A Társaság kiemelt célja ezen a területen a környezeti terhelés folyamatos csökkentése, a jogi és egyéb környezetvédelmi követelmények teljesítése mellett.

A Rába környezeti politikáját meghatározza, hogy a fenntartható gazdálkodás nem csak környezeti és társadalmi szempontból fontos, hanem gazdaságilag is hatékonyabbá teszi a működést.

Négy alapelvre épül:

–      a káros kibocsátások, szennyezések megelőzése;

–      a vizek, a levegő, a talaj állapotának, valamint az egységes életfeltételek megóvása;

–      az anyagfelhasználás, a káros anyag emisszió és a hulladéktermelés csökkentése;

–      a hulladékok újrafelhasználásának folyamatos növelése.

A Rába folyamatos és szoros együttműködést valósít meg a hatóságokkal, az önkormányzatokkal, az ügyfelekkel és a beszállítókkal. A cégcsoport céljai eléréséhez mindenekelőtt a munkatársai bevonását tekinti a legfontosabb eszköznek, akiktől elvárja, hogy munkájukat a környezeti politikában megfogalmazott irányelvek szerint végezzék.

Az érdekeltek elvárásainak hatékonyabb megértése érdekében kérjük, hogy szánjon időt az alábbi kérdőív kitöltésére. Az Ön visszajelzései kulcsfontosságúak, és fő referenciaként szolgálnak az információk rangsorolásához a fenntarthatósági jelentésben történő közzététel során, valamint a fenntarthatósági stratégiánk kidolgozásához.

Az alábbiakban olyan fenntarthatósági témákat soroltunk fel,  amiket a Rába Csoport működését tekintve relevánsnak ítélt.

Fenntarthatósági kérdőív kitöltése

OLVASSON TOVÁBB

Társadalmi felelősségvállalás

A társadalmi jelenlét ma már kötelezettséget jelent, hiszen a vállalatoknak üzleti tevékenységük végzése közben figyelemmel kell lenniük közvetlen környezetükre és a társadalomra is. A társadalmi felelősségvállalás hosszú távon segítheti a vállalat környezetével összhangban való működését az üzleti szempontok, értékek és versenyképesség megtartása mellett. Az elkötelezett, értékvezérelt, etikus tevékenység versenyelőnyként jelenhet meg. A Rába Nyrt. magyarországi döntési központú és telephelyű, nemzetközi piacra dolgozó vállalatként kiemelten törekszik arra, hogy szervezete etikus üzleti magatartást tanúsítson, környezettudatosan működjön, és a társadalmi felelősségvállalás elkötelezett képviselője legyen. Ezen elvekkel összhangban megfogalmazott alapvető dokumentumaiban a vállalat a magyar és a nemzetközi sztenderdeket követi. A Rába számára a társadalmi felelősségvállalás egy vállalatirányítási módszert, szemléletmódot jelent. Irányítási rendszereinket folyamatosan értékeljük, ha szükséges módosítjuk, annak érdekében, hogy a változó üzleti és jogszabályi körülmények között is mindig működőképes és eredményes legyen. Alapelveink
  • Felelős társaságirányítás
  • Partnereinkkel korrekt és őszinte üzleti kapcsolatot ápolunk
  • Felelősséget vállalunk részvényeseink befektetéséért, hogy az hosszú távú, versenyképes megtérülést biztosítson számukra
  • Működésünk során törekszünk a hazai beszállítók arányának növelésére
  • Tisztességes kereskedelem
OLVASSON TOVÁBB

irányítási rendszerek

A Rába Nyrt elkötelezett a teljes körű minőségmenedzsment megvalósítása mellett

A Rába a minőség fogalmát stratégiai koncepcióként értelmezi termékeire, belső és külső folyamataira és nem utolsó sorban az érdekelt felekkel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozóan.

Minőségügyi folyamata a gyártással nem ér véget, kiemelt figyelmet szentel a beszállítói és vevő folyamatokra, a tőlük érkező visszajelzésekre.

rába magazin

Történet

A Rábát 1896. december 28-án alapították Győrben. A vállalat az egész 20. századot átívelve eredményes üzleti modellt, üzemmódot alakított ki a termékek, a működési folyamatok és az alkalmazott menedzsmentmódszerek tekintetében. Rendre alkalmazkodni tudott a folyamatosan változó és hektikus társadalmi, politikai, gazdasági, piaci környezethez. Alkalmazkodott a történelmi események sodrában átalakuló, megváltozott tulajdonviszonyokhoz is. A pragmatikus vezetésnek köszönhetően a Rába talán az egyetlen olyan nagy múltú magyar gépipari vállalat, amely szakmai függetlenségét megőrizve tudott fennmaradni, tovább tudta vinni a korábbi időszakok szakmai, emberi és társadalmi értékekeit.

A Rába nem a múltjából kíván megélni, hanem mindig a jelen kihívásainak igyekszik megfelelni, de fontos értéket jelentenek a cég hagyományai, történelme. Az elmúlt 125 esztendő megtanította arra, hogy magyar tulajdonban lévő, független vállalatként ma is folyamatosan értéket teremtsen, és jelen legyen a világgazdaság legfontosabb piacain az Egyesült Államoktól Európán, Oroszországon és a volt szovjet térségen át Japánig. Mára a Rába árbevételének 90 százaléka exportból, a világpiac egyik legdinamikusabb piacáról, a járműiparból származik.

OLVASSON TOVÁBB

Hetzmann Béla

vezérigazgató
az Igazgatóság elnöke

Született: Tatabánya, 1970.11.20.
1995-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem számvitel, vezetés-szervezés szakirányán szerzett diplomát.
1989 és 1995 között Németországban (Heidelberg) és Kanadában (Vancouver) különböző felsőfokú gazdasági képzésekben vett részt.
2008 óta a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.
2012 és 2016 között a FirstFund Befektetési Alapkezelő Zrt. felügyelő bizottsági tagja.
2016 óta a Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. tulajdonosa és vezető tisztségviselője.
2019 és 2023 között a Takarékbank Zrt. felügyelő (és audit) bizottságának elnöke.
2020 óta a Rába Nyrt. Igazgatóságának elnöke, 2021 óta a Rába Nyrt. vezérigazgatója.
Német nyelvből gazdasági szakmai anyaggal bővített felsőfokú, angol nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

dr. Csüllög Nóra

az Igazgatóság tagja

Született: Debrecen, 1981.12.04.
2006-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, majd 2006-ban a Georg-August-Universität Göttingen-en egy éves részképzést követően szerzett egyetemi oklevelet. 2010-ben tette le ügyvédi szakvizsgáját.
2006 és 2010 között a Dr. Juhász György Ügyvédi Irodában dolgozott ügyvédjelöltként, majd 2011-ben megnyitotta saját ügyvédi irodáját, a Dr. Csüllög Nóra Ügyvédi Irodát, melynek fő tevékenységi körei a gazdasági- és társasági jog, építési jog, követeléskezelés, ingatlanjog, peres és peren kívüli képviselet.
Német nyelvből felsőfokú, angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Simon Attila vezérőrnagy

az Igazgatóság tagja

1986-ban kezdte meg katonai szolgálatát a Magyar Honvédségben, majd 1991-ben kitüntetéssel végzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, felderítő tiszt – harcjármű üzemeltető üzemmérnöki szakon. Hivatásos katonaként számos pozícióban teljesített szolgálatát a Magyar Honvédség kötelékében, vezetői és parancsnoki beosztásokban, beleértve a győri 74. Arrabona Felderítő Zászlóaljat és a tatai lövészdandárt, majd a szolnoki felderítőket. Számos beosztása között a Honvédelmi Minisztériumban is több ízben teljesítette katonai hivatását, legutóbb mint a honvédelmi miniszter kabinetfőnöke, majd a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat állományából mint katonai főtanácsadó.
Két alkalommal is teljesített szolgálatot külföldi misszióban , Szarajevóban mint a Magyar Műszaki Kontingens összekötő tisztje, majd az afganisztáni MH Tartományi Újjáépítési Csoport parancsnokaként.
NATO külképviseleti szolgálatot Brüsszelben, a Magyar Köztársaság Állandó NATO Képviseletén mint katonai képviselő-helyettes látott el 2008-tól.
2023 márciusától a Honvéd Vezérkar együttműködési és koordinációs helyettesi beosztásából került a jelenlegi beosztásába mint az N7 Holding Zrt. általános vezérigazgató-helyettese.

Lang-Péli Éva

általános vezérigazgató-helyettes
az Igazgatóság tagja

A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett közgazdászként kitüntetéses egyetemi oklevéllel (vörös diploma) pénzügy és biztosításmatematika szakirányokon. Ezt követően adótanácsadói képesítést és mérlegképes könyvelői képesítést szerzett, ACCA tanulmányai folyamatban.
2009-től az Ernst&Young Tanácsadó Kft-nél adótanácsadóként dolgozott, majd adózási és számviteli területen tanácsadói pozícióban (UCMS Group). Ezt követően számviteli, riporting és elemző csapatot vezetett a GE-nél. 2015 és 2018 között a Morgan Stanley-nél pénzügyi csapatokat irányított senior manager-ként, 2017-től a befektetési banki divízió pénzügyi területének magyarországi vezetője volt.
2019-2021 között a Grand Tokaj Zrt. felügyelőbizottságának tagja.
2018-2021 között az NC Consulting Zrt. vezető tanácsadójaként dolgozott a magyar bankszektorban a takarékszövetkezetek összeolvadásán.
2020 decemberétől a Rába Nyrt. Igazgatóságának tagja, 2021 novembere óta a Rába Nyrt. vezérigazgató-helyettese.

Majoros Csaba

az Igazgatóság tagja

Gépészmérnöki diplomáját 2013-ban, majd kohómérnöki diplomáját 2014-ben szerezte meg a Miskolci Egyetemen.
2013 és 2015 között a Csaba Metál Zrt. műszaki menedzsere, 2015 és 2019 között vezérigazgató-helyettese. 2019 óta a vállalat vezérigazgatója, valamint az Igazgatóság tagja.
2013 óta a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft. résztulajdonosa. 2014 óta a Csaba Tool Szerszámkészítő Kft. résztulajdonosa.
2020 óta a Magyar Öntészeti Szövetség elnökségi tagja.
2020 decembere óta a Rába Nyrt. Igazgatóságának tagja.
Angol és német nyelven beszél.

Mráz Dániel Emánuel

az Igazgatóság tagja

Született: Budapest, 1977.03.23.
2016 óta az ipari automatizálással foglalkozó Prolan Irányítástechnikai Zrt. vezérigazgatója és igazgatóságának tagja, 2013-től a cégcsoport munkatársa.
2004 és 2013 között az osztrák MP Corporate Finance tőkebefektetési és vállalatfinanszírozási tanácsadócég magyar piacért felelős vezetője, később európai szektorfelelőse gépgyártás, elektronika és informatika fókusszal. 2013-tól önálló tanácsadóként iparvállalatok tőkebevonását, stratégiai befektetések és értékesítések végrehajtást vezette, kockázati tőkebefektetéseket készített elő. A Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület tagja.
2003 és 2004 között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (MNB) dolgozott tőkepiaci felügyelőként, majd osztályvezetőként.
2002-ben kiváló minősítéssel diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (Corvinus) Nemzetközi kapcsolatok és Vezetői gazdaságtan szakirányokon. Tanulmányai mellett szakmai gyakorlatot szerzett a Stollwerck csokoládégyárnál és a Világgazdaság nevű gazdasági lapnál.
Angol és német nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

dr. Szász Károly

az Igazgatóság tagja

Született: Budapest, 1957. január 10.
1981-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett kitüntetéses diplomát, majd 2002-ben közigazgatási szakvizsgát tett. 1985-ben doktori címet szerzett summa cum laude minősítéssel.
2000 és 2004, valamint 2010 és 2013 között a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke volt, 2014 és 2019 között a Semmelweis Egyetem kancellári pozícióját töltötte be.
2019-től 2022-ig az ITM-ben dolgozott miniszteri tanácsadóként.
2016-tól a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, 2021-től az Egészséges Budakesziért Alapítvány kuratóriumi tagja. 2021-től a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítvány vagyonellenőre, 2022-től a Waberer Hungária Biztosító Felügyelőbizottsági elnöke.
2015-ben megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét, 2019-ben pedig a Pro Universitate díjat.
Angol, német és orosz nyelvből felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Prof. Dr. Palkovics László

a Felügyelő Bizottság elnöke

Prof. Dr. Palkovics László Széchenyi-díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős államtitkára, illetve 2016-től oktatásért felelős államtitkár. 2016. december 1-jétől a vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztos. 2018 és 2022 között az Innovációs és Technológiai Minisztériumot vezető miniszter, majd 2022-ben technológiai és ipari miniszter volt. 
2022 decemberében a Széchenyi István Egyetemet fenntartó közérdekű, vagyonkezelő Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma tagjává, illetve elnökévé választotta, az N7 Holding Zrt., valamint a Széchenyi Üzleti és Vagyonkezelő Holding Zrt.  vezérigazgatója.  

Dr. Harmath Zsolt

a Felügyelő Bizottság tagja

Első diplomáját 1999-ben szerezte közgazdászként, majd mérlegképes könyvelői vizsgát tett. Másoddiplomáját 2005-ben jogászként szerezte.
1999-től 2010-ig a Magyar Posta Zrt. munkavállalója volt, ahol ez idő alatt végigjárta a ranglétrát: költségelemző kontrollerként kezdte pályafutását a Budapesti Igazgatóságon, majd 2001-től Közgazdasági Osztályvezető, 2003-től Gazdasági Igazgatóhelyettes volt. 2005-től teljes körűen felelt a Magyar Posta gazdasági vállalatirányítási rendszeréért.
2010 szeptemberétől a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Kontrolling, Vagyonértékelő és Könyvszakértő Igazgatóság Igazgatója, 2014-től Gazdasági Főigazgatója, 2019-től Gazdasági és Társaságokért Felelős vezérigazgató-helyettese.
2022 óta privát vagyonkezeléssel foglalkozik.
Több cégnél is jelentős tisztséget töltött be, többek között tőzsdei társaságoknál (FHB Nyrt. Felügyelő Bizottságának elnöke, Rába Nyrt. Igazgatóságának, majd Felügyelő Bizottságának tagja, Richter Gedeon Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja), valamint kiemelt állami társaságoknál (Magyar Posta Zrt. Igazgatóságának alelnöke, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának tagja, Volán társaságok Felügyelő Bizottságának elnöke).

dr. Szabó Sándor József

a Felügyelő Bizottság tagja

Született: Enying, 1964.02.20.
1988-ban az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát, majd 1991-ben tette le ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsgáját. Emellett üzemgazdász képesítést szerzett a Külkereskedelmi Főiskolán és jogász-közgazdász képesítést a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.
Alapítása, azaz 1991 óta a Szabó & Szomor Ügyvédi Irodában dolgozik, melynek fő tevékenységi körei a kereskedelmi jog, polgári jog, társasági jog, munkajog és közlekedési jog.
Angol nyelvből gazdasági szakanyaggal bővített középfokú, francia nyelvből jogi szakanyaggal bővített középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.

Vida László

kereskedelmi igazgató

A Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán végzett autógépész-műszaki tanár szakon. Ezt követően a Széchenyi István Egyetemen szerzett közgazdász diplomát vállalkozás management szakirányon.
2000-től a Porsche Hungária Kft-nél, mint a Volkswagen csoport hivatalos magyarországi importőrénél az Audi márka területi vezetőjeként dolgozott. Feladata volt a kereskedői hálózat fejlesztése, az országos piaci részesedés, valamint az értékesítési darabszámok növelése.
2004-től a Lombard Lízing Zrt. irodavezetőjeként dolgozott. Feladata volt a gépjármű és termelői eszköz finanszírozással, valamint az ipari ingatlanok lízingjével foglalkozó Veszprém megyei értékesítési team irányítása.
A Rába csoporthoz 2017-ben csatlakozott. 2017. januártól – 2022. februárig a Rába Járműalkatrész Kft. üzletfejlesztési vezetője.
2022. március óta a Rába Nyrt. kereskedelmi igazgatója. A vevői kapcsolatok és a stratégiai beszerzés területekért felelős.

Szilágyi Roland

ügyvezető igazgató, Rába Futómű Kft.

2022. július 1-től a Rába Futómű Kft. ügyvezető igazgatója. A társaság győri és sárvári telephelyeinek üzemeltetéséért egyaránt felel.
Karrierjét az elektronikai iparban, akkori nevén a Flextronics Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 évig dolgozott eleinte technikus, majd folyamatfejlesztő, és tesztmérnök, végül pedig Lean szakértői pozíciókban.
Ezt követően Lean (krízis) menedzserként tevékenykedett alapvetően Tier 1-es autóipari alkatrészgyártó cégeknél nemzetközi szintéren.
Majd 2017-től az IVM Zrt., illetve 2020-tól a Csabacast Kft. operatív igazgatója volt.
Japánban végzett tanulmányait követően Lean-Kaizen szakmérnöki és a Toyota termelési rendszerek akkreditált szaktanácsadói végzettségeket szerezte meg.

Urbányi László

ügyvezető igazgató, Rába Járműalkatrész Kft.

A Budapesti Műszaki Egyetemen gépész karán végzett géptervező mérnökként. Ezt követően Pénzügyi és Számviteli Főiskolán mérnöküzemgazdász diplomát majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Rochester Institute of Technology és a State University of New York at Buffalo együttműködésében MBA diplomát szerzett Management, Termelés és Minőség Management szakirányokon.
1992-től számos középvezetői feladatokat látott el a GE Lighting divíziónál. Ezt követően a Thomas&Betts ügyvezető igazgatója volt 1998 és 2003 között. 2003-tól 2005-ig a Flextronics vezérigazgató helyettesi pozícióját látta el mit a WHIP Enclosure üzletág vezetője.
2005-óta a Rába Járműalkatrész Kft ügyvezető igazgatója.
2008 és 2012 között a Fehrer-Rába Automotive Kft ügyvezetői feladataira kapott megbízást.
2011-től a Lean Enterprise Institute Magyarország alapítója és elnökségi tagja.
2015-től a Magyar Járműgyártók Országos Szövetségének (MAJOSZ) az elnökségi tagja.

Füredi Richárd

ügyvezető igazgató, REKARD Kft.

 

Torma János

ügyvezető igazgató, Rába Jármű Kft.

A győri Széchenyi István Egyetem jogelődjénél, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerzett járműgyártó üzemmérnöki diplomát.
1983-tól dolgozik a Rábánál.
Műszaki területen technológus munkakörben, forgácsoló szakterületen dolgozott
1999-től részt szakértőkén vett részt Rába Futómű Kft. komplex üzleti és termelési folyamat modernizációs programjában.
2002-től különböző termelési egységeket irányított.
2004-től a Rába Futómű Kft termelési és karbantartási tevékenységéért volt felelős.
2005-től a Rába Jármű Kft ügyvezetője.

Vincze Péter

ügyvezető igazgató, Rába Jármű Kft.

A szlovák műszaki egyetemen végzett gépészmérnökként egyetemi oklevéllel anyagtechnológiai szakirányon 2006-ban.
Első tapasztalatait a Komárno-i Hajógyárban szerezte mint a hajótestek összeállításáért felelős technológus.
Ezt követően Ipari konyhai berendezések tervezésével foglalkozott 2007 és 2010 között, ahol a lemeztechnológiákban szerzett komoly tapasztalatokat.
2010 és 2015 között a Schindler konszern mozgólépcső divíziójában végzett tervezőmérnöki munkát, egy évig Bécsben, majd 2011 után Szlovákiában. Ezen időszak alatt projekt menedzseri és mérnöki csoportvezetői feladatokat is ellátott.
2016-tól a Rába Fejlesztési Intézet projekt vezetője, majd 2016 júniusától mint a Rába Fejlesztési intézet vezetője dolgozott. 2023 januárjától a Rába Jármű Kft. ügyvezető igazgatójaként látja el feladatát.