hírek

A stratégiai irány: RÁBA Modernizációs Program 2025

A Rába csoport 66 százalékos árbevétel növekedést ért el a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Az energiaártöbblet okozta kiélezett piaci környezet ellenére jól érzékelhetőek a vállalat konzekvensen végrehajtott költségáthárítási törekvései. A forgalom meghaladta a 45 milliárd forintot az év első kilenc hónapjában, ami 38 százalékos bővülést jelent csoportszinten. A kedvezőtlen gazdasági környezet erősíti a menedzsment elkötelezettségét a modernizáció mellett.

Eseménydús negyedévet tud maga mögött a Rába. A 2019. évi közgyűlési jóváhagyás alapján 2022. július 1-én megvásárolta a Rekard Hajtómű- és Gépgyártó Kft. fennmaradó részét, melyet követően a Rába csoport konszolidációjába bevont, 100 százalékos Rába leányvállalatként működik tovább. 2022. augusztus 1-én a Rába Járműalkatrész Kft. haszongépjármű alkatrészeket gyártó és értékesítő, Sárváron működő részegysége a Rába Futómű Kft. tevékenységi körébe került átszervezésre.

A továbbra is fennálló inflációs nyomás egyre feszültebb gazdasági helyzetet teremt a járműiparban működő cégek mindennapjaiban. Ennek ellenére a harmadik negyedévben a Rába immár mind a négy üzletága 50 százalék feletti forgalombővülést tudott realizálni az előző év azonos időszakához képest, mely 15,8 milliárd forintos szintet ért el. Ugyancsak valamennyi leányvállalat hozzájárult az operatív nyereséghez, így a harmadik negyedéves üzemi tevekénység eredménye 335 millió forint nyereség, mely 714 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi eredményt. A Rába csoport negyedéves EBITDA szintű eredménye 790 millió forinttal meghaladva az egy évvel korábbi eredményt 1 005 millió forint nyereséget ért el. A pénzügyi műveletek eredményét alapvetően befolyásolja a készpénzmozgással nem járó hitelátértékelés, melynek értéke az év első három negyedévében 1 671 millió forint veszteség.

Az előző év azonos időszakához képest a saját tőke mértéke 0,8 százalékkal csökkent. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 1 550 Ft/részvény volt.

„A Rába csoport 2022 harmadik negyedévében eredményesen és következetesen folytatta a Rába Nyrt. igazgatósága által 2021. első félévében meghatározott stratégia végrehajtását. 

Sikeresen lezárult a cégcsoporton belül és az egyes leányvállalatokban a hatékonyság növelése érdekében szükséges strukturális és szervezeti változtatások döntő többsége. A legutóbbi, cégszerkezetet érintő lépései, egyrészt a Rekard Hajtómű- és Gépgyártó Kft. fennmaradó 75,1 százalékos megvásárlása, melyet követően 100 százalékos Rába leányvállalatként működik tovább, másrészt a  Rába Járműalkatrész Kft. sárvári telephelyének a Rába Futómű Kft.-be történő átszervezése voltak.

Vállalatunk jövőképének és stratégiájának kulcsfontosságú eleme a Rába Fejlesztési Intézet. A fejlesztési kompetencia jelenleg is a Rába csoport egyik fő erőssége, amelynek kiemelt fókusszal történő kezelése, megerősítése további lehetőségeket rejt magában, így prioritásként kezeljük.

2022 harmadik negyedévében, az előkészítő- és a megfelelő testületi jóváhagyási szakaszok lezárultával megkezdődött a RÁBA Modernizációs Program 2025 gyakorlati végrehajtása.

A RÁBA Modernizációs Program 2025 magában foglalja a győri központi telephelyen a teljes termelési struktúra újraszervezését, az egyes gyártócsarnokokban a gyártósorok át- és/vagy újratelepítését, egyes tevékenységek üzemrészek közötti áthelyezését. Emellett az összes telephelyen egy igen jelentős gépberuházási program megvalósítását, az ingatlan infrastruktúra modernizálását és a csoport energia felhasználásának a közép- és hosszú távú optimalizálását jelenti, utóbbi esetben alternatív energiaforrások kiépítése, illetve a hagyományos energiaellátási szerződések újratárgyalása által. A változtatásokkal párhuzamosan a csoport szervezeti kultúrája is tudatosan megújításra, fejlesztésre került és kerül.

A már végrehajtott és a folyamatban lévő átalakítási-, modernizációs- és beruházási intézkedések folyamatosan javítják hatékonyságunkat, azonban a működésre, eredményességre gyakorolt pozitív hatásukat döntő hányadban a Modernizációs Program lezárultával, 2024. második felében, illetve 2025-ben fogják éreztetni.
A szervezet és a termelés átalakítási folyamataival járó terhelés és a tovább növekvő energiaárak mellett a Rába csoport 2022 harmadik negyedévében is eredményesen tudott működni. Az energiaárak érvényesítése a vevők felé, az ellátási láncok okozta bizonytalanságok kiküszöbölése továbbra is jelentős, a szokásos üzletmenetet messze meghaladó erőforrásokat köt le a szervezetben, de sikeresen tudtuk és fogjuk kezelni őket. Megőriztük és a jövőben is biztosítani fogjuk a cégcsoport stabilitását, tartjuk a költségek szigorú kontrollját és módszeresen végrehajtjuk a Rába csoport megújítását.”– mondta el Hetzmann Béla, a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

hu_HUHungarian