A Rába és a Széchenyi István Egyetem – az ipar és az oktatás egyre szorosabb összefonódása

A Rába életében kiemelt szerepet tölt be a Széchenyi István Egyetem. 2022 februárjában stratégiai keretmegállapodást kötött a Rába csoport és a Széchenyi István Egyetem, melyben célul tűzték ki a járműipari szektor szakember-utánpótlásának elősegítését, közös kutatás-fejlesztési program kialakítását, valamint innovációs és oktatási területi tevékenységeik támogatását.  

A megállapodás gyakorlati megvalósításának fő mérföldköveit 2023-ban lerakták, számos területen indultak el együttműködések. Az egyre szorosabb kötelék közelebb hozza egymáshoz az elméletet és a gyakorlatot a felsőfokú képzésben, erősíti az egyetem és az ipar közötti tudástranszfert, szélesebb látókört biztosítva a képzésben résztvevő fiataloknak és segítve a pályakezdő szakemberek gyors beilleszkedését a munka világába.

A Rába Nyrt. kiemelten fontosnak tartja, hogy a jövő mérnökei minél közelebbről megismerjék a vállalatot. Ennek érdekében egyrészt Rábás munkatársak is részt vettek a gépészeti képzésben, másrészt együttműködtek a szakterületen dolgozó professzorokkal és tanárokkal is annak érdekében, hogy meghatározzák, mely tantárgyakhoz tudnak ipari kapcsolatokra építve vendégelőadóként csatlakozni.

A tehetséges Rábás munkatársak különböző területeken vállalták az elméleti ismeretek mellett az ipari gyakorlat, a folyamatok és a napi munkájuk bemutatását. A Rába sajátosságai, valamint az előadók szakértelme és közvetlensége vonzotta a közönséget, és a mérnök hallgatók nyitottabbá váltak a vállalat felé. A gyártásfejlesztés területéről Mozsáry Dániel ismertette a kovácsolási technológiákat és mutatta be vállalati tevékenységét. A Rába Fejlesztési Intézetből Fiausch Ádám tartott gyakorlati előadást a csapágyakról és kiválasztásukról, míg Ebecz Gábor a tervezéskor előforduló érdekes kihívásokat mutatta be a hallgatók számára.

Erre a sikerre építve jelenleg is zajlik a következő félévi órák tervezése, és a Rába munkatársait is bevonták a tanterv és a tantárgyi tematizálás kialakításába.

Az egyetemi élet más területein is erősítésre kerültek a szálak. A vállalatcsoport csatlakozott a gépész kar Hallgatói Konferencia, illetve Hallgatói Kiválóság programjához projektfeladatok meghatározásával. Ezek a kezdeményezések segítik a különböző magyarországi egyetemek hallgatóinak miniprojektjeit, és azok vállalati támogatóinak közreműködésével elősegítik a megoldási koncepciók kidolgozását és bemutatását. A konferencia lehetőséget nyújt a fiatal tehetségek felkutatására és  hozzájárul a megfelelő szakember utánpótlás biztosításához.

Az innovációs tevékenységek témaköre is kiemelt fókusszal bír az intézmény és a vállalatcsoport életében. Többek között a múlt évben üzleti alapú megállapodás született a Járműfejlesztési Tanszék által végzendő kutatási tevékenységre, a létező szimulációs módszertanok vizsgálatára a futóművek zajpotenciáljának megállapítása és összehasonlítása témakörében. Szintén előkészítés alatt áll egy doktori program, amely egy szimulációs módszertan kutatására, kiterjesztésére fókuszál majd, ami a Rába zajfejlesztési projektjének részét képezi.

A Rába csoport gyakornoki programja figyelemre méltó fejlődésen ment keresztül az utóbbi időszakban, így komoly perspektívát kínál a fiatal szakemberek számára. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a gyakornokok száma, és a gyakorlati időszak után egyre többen választják főállású munkáltatójuknak a cégcsoportot. Néhány tehetséges munkatársat már az Egyetem Széchenyi Alumni Magazinja is bemutatott, véleményükkel tovább erősítve mind az oktatási intézmény, mind pedig a Rába mint munkáltató vonzerejét.

A következő időszakban az Egyetem és a Rába közötti partnerség tovább mélyül az egyre bővülő közös projekteknek köszönhetően. Ezáltal az együttes erőfeszítések tovább erősítik a régió fejlődését és hozzájárulnak a járműipar és az oktatás terén elért eredményekhez.