Miért szükségesek és hogyan kezeljük a vállalatunknál bekövetkező változásokat

Ki az, aki ne szeretne a legjobbak közé tartozni a munkahelyén? Kinek nem esik jól, ha dicséretet, elismerést netán kinevezést kap? A legtöbb ember arról álmodik, hogy valamiben kimagasló teljesítményt érjen el, elismerjék és felnézzenek rá. A megfelelési és bizonyítási vágy egy olyan alapvető emberi tulajdonság, rendkívüli belső motivációs erő, amely a legtöbb embert a kiválóság felé hajtja. De vajon mi kell ahhoz, hogy a legtöbbet kihozzunk önmagunkból és vajon mit is jelent a kiválóság fogalma valójában?

Az emberi kiválóság fogalmának hátterében a boldogság, a boldogulás, jólét és siker fogalmai állnak. Ha pedig szervezeti kiválóságról beszélünk, akkor alapelvei közt kell, hogy szerepeljenek a folyamatos tanulás, innováció és fejlesztés, amik kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egyéni és szervezeti célok elérésében egyaránt, vagyis ha a kiválóságra törekszünk, akkor változnunk, változtatnunk és fejlesztenünk kell, elsősorban mentálisan a gondolkodásmódunkon és a hozzáállásunkban, az élet bármelyik területére is koncentrálunk.

Szilágyi Roland

De miért is van szükségünk a kiválóságra? Voltaképpen a válasz mindösszesen két szó: vevői elégedettség, itt nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy az életben minden ember valamilyen szinten vevője egymásnak, akár szolgáltatásokról akár folyamatokról akár termékekről legyen szó. Ha a vevőink elégedettek, akkor újabb megbízásokat fognak adni, ami rendkívül fontos a munkánk megőrzésének érdekében. Csakis mások megítélése alapján (vevő, piac, sport, tőzsde, verseny, férj, feleség, barátok stb.), az ő érték-, és szabályrendszerük szerint lehetünk valamiben jók, kiválóak, ilyen formán tehát a kiválóság is a minket megítélő „külső és belső” vevőinktől jön!

Azonban sajnos köztudott, hogy az emberek többsége nem szereti a változásokat, sőt sokan képesek agresszívan ellenállni bármilyen jellegű apró kezdeményezésnek, úgy a magánéletükben, mint a munkahelyükön egyaránt. Talán ez arra vezethető vissza, hogy egyáltalán nem hisznek önmagukban és másokban sem. Pedig pontosan ez a lényeg, hogy higgyünk önmagunk és mások azon képességében, hogy akarattal, tudatossággal, kitartással bármit képesek vagyunk elérni és ha kell, bármit gyökeresen meg is tudunk változtatni ahhoz, hogy egy értékesebb élet, egy értékteremtőbb munkavégzés feltételeit megteremthessük. Néha apró részeire kell szednünk, le kell bontanunk dolgokat azért, hogy aztán kijavítva őket valami új, értékesebb, jobb dolgot építhessünk belőlük!

Vannak olyan feladatok, célok, amelyekről azt hisszük, úgy véljük, hogy túlszárnyalja képességeinket, pedig valójában nem a képességeinkkel van a probléma, hanem mindössze azzal, ahogy gondolkodunk róluk. Bármilyen munkát is végzünk az, hogy jó vagy rossz eredménye lesz, csakis az elménktől függ. Amíg a munkavégzés közben minden cselekedetünket annak érdekében végezzük, hogy a vevőnk elégedett legyen a munkánkkal addig jó úton járunk. Fontos, hogy úgy tekintsünk az elvégzendő feladatainkra mintha azokat a saját üzletünk, a saját életünk jobbá tételének érdekében végeznénk el! Ez a tulajdonosi szemlélet! Ha nap mint nap már csak a fizetésünkért járunk be dolgozni a munkahelyünkre, annak a szervezetnek sajnos nem túl sok esélye van a további fejlődésre.

Ha viszont elkötelezzük magunkat és tudatosan elindulunk a változás útján, számos olyan dolgot tanulhatunk meg, amit korábban még nem ismertünk és ez a plusz tudás erősebbé, határozottabbá tesz minket céljaink elérésében. Ezen képességek birtokában észreveszünk minden olyan parányi hibát, nem megfelelőséget, ami a célunk elérésének útjában áll. Nagyon fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki magunk elé, melyek kellő kihívással bírnak, határidejük és felelősük is van, de ugyanakkor reálisan teljesíthetőek maradnak.

A céljaink elérésében viszont sajnos elég sok tényező korlátozhat minket, az akadályok és esetleges kudarcok nem csak kezdetben, de a változási folyamat teljes egészén is elkísérhetnek minket és ezt „fejben” tudnunk kell kezelni, el kell fogadnunk, sőt természetesnek kell vennünk, mert ha valaki igazán akar, akkor az módszert keres, nem pedig kifogást!

-Graffiti: “Ha nem a megoldás, akkor a probléma része vagy!”-

Ez a szemlélet a Lean-KAIZEN menedzsment, amellyel szemben a legmélyebb szinten elkötelezett a Rába Futómű Kft. teljes vezetése. Ez egy olyan teleológia ami rendkívül fontos szerepet tölt be a vállalati sikerek elérésében. Ez egy óriási tanulási, változási folyamat, ahol saját és mások hibáiból, esetleges kudarcaiból egyaránt képesek vagyunk tanulni és megtenni a szükséges változtatásokat annak érdekében, hogy minden körülöttünk lévő egyént magunk mellé állítsunk, vagy legalábbis átformáljuk az ellenzőket elfogadóvá, a passzívakat aktívakká és kezdeményezőkké, hogy ezáltal még jobbak lehessünk. Ha teszünk, a saját és vállalati céljaink elérésének érdekében, az annyit jelent, hogy szokásunkká vált a változás, a változtatás, megéljük azt sajátunként és elfogadjuk már annak természetességét. Ha a változás és fejlesztés egyet jelent a szokásunkkal, akkor a szokásunk az életformánk és ez az, ami a kiválóság záloga is egyben.

– “A Lean nem az, amivel foglalkozni kell, a Lean az, ahogy a dolgokkal foglalkozunk!” –

Nos, ezen kiválóság útján indult el gyárunk 2022 nyarán a Lean-KAIZEN tevékenységek segítségével. Fontos megjegyezni, hogy a ja­pán ere­de­tű fo­lya­ma­tos, kis lé­pé­sek­ben történő, a hosszútávú és fenntartható megtérüléseket célzó fejlesz­té­si te­vé­keny­ség si­ke­rét, valamint az elmélet szaksze­rű al­kal­ma­zá­sát a gyakorlatban soha nem egy ember vagy szimplán a módszer, hanem a gyár minden dolgozója te­szi le­he­tővé! Ezzel megtettük ugyan az első lépést a kiválóság hosszú, rögös útján, de a kaland még csak most kezdődik el igazán, amivel elősegíthetitek a cég versenyképességének fennmaradását! Ez közös törekvés kell, hogy legyen a munkánk megőrzésének érdekében! A cél tehát az, hogy ezen alapokra támaszkodva, fenntartható módon tovább tudjunk fejlődni minden területen! Tudom, hogy ez nem kis feladat elé állít minket, viszont hiszem és tudom, hogy a Lean-KAIZEN eszközök és tevékenységek során képesek leszünk mindent elérni, amit célként kitűzünk magunk elé!

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, akik tevékeny tagjai voltak a már részben lefolytatott (67ezres csarnok ill. kovácsüzem),- és a jövőben tagjai lesznek a lefolytatandó KAIZEN-projekteknek azt, hogy tudnak és akarnak változni, változtatni!

Szilágyi Roland | Ügyvezető Igazgató
Rába Futómű Kft.