A RÁBA Nyrt. rendkívüli tájékoztatása Felügyelő és Audit Bizottsági tag részvénytulajdonáról

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó a Tpt. előírásainak, illetve a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. sz. melléklete 2.5. pontjának eleget téve közzéteszi, hogy a RÁBA Nyrt. 2023. január 24-i közgyűlésén a Felügyelő Bizottság elnökének és az Audit Bizottság tagjának választott Prof. Dr. Palkovics László tulajdonában nincs Rába részvény.