A RÁBA Nyrt. rendkívüli tájékoztatása egyetértési megállapodás aláírásáról

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó az alábbiakról tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket.