HÍR RÉSZLETEK
2012.06.19
Új Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok a Rábánál
Az új Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok megválasztása, a testületek korábbi tisztségviselőinek visszahívása és az Alapszabály módosítása szerepelt a Rába Járműipari Holding Nyrt. rendkívüli közgyűlésének napirendjén. A rendkívüli közgyűlés összehívását a társaságban a szavazatok többségével rendelkező részvényes, a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. kezdeményezte.

A Rába Nyrt. mai napra meghirdetett rendkívüli közgyűlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,52% százalékos részvétele mellett határozatképes volt. A Közgyűlés az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat megtárgyalta, az előterjesztett határozati javaslatokat elfogadta.
A Közgyűlés döntése alapján az új Igazgatóság hat főből áll. A részvényesek 5 éves mandátummal az Igazgatóság tagjává választották Dr. Hajdu Tibor Zoltánt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társaságokért felelős igazgatóját, Dr. Borbíró Zoltánt, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Kabinet kabinetfőnök-helyettesét, Dr. Székács Pétert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkárát és Wáberer Györgyöt, az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozó vállalkozásnak számító Waberer's International Zrt. alapítóját, elnök-vezérigazgatóját és társtulajdonosát. Az Igazgatóság tagja maradt a széleskörű járműipari tapasztalatokkal rendelkező Alan Spencer, a Ford Motor Company korábbi munkatársa. Elnöke továbbra is Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója.
A rendkívüli közgyűlést követően új összetételű Felügyelő Bizottság kezdi meg működését, ez utóbbi tagjává választották szintén 5 éves időtartamra Dr. Polacsek Csabát, az MNV Zrt. főigazgatóját, Dr. Markovics Mirjánát, az MNV Zrt. jogtanácsosát és Dr. Kerékgyártó Jánost, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közösségi közlekedési szakterületet irányító Közlekedési Szolgáltatások Főosztályának vezetőjét. Mindhárman egyúttal a Rába Audit Bizottságának is tagjai lettek. A Felügyelő Bizottság Dr. Polacsek Csabát választotta elnökének.