HÍR RÉSZLETEK
2008.07.28
Integrált járműipari termékek és technológia fejlesztő rendszer kutatása projekt a Rába Futómű Kft. vezetésével
A Nemzeti Technológiai Program keretében a Rába Futómű Kft. által vezetett Integrált járműipari termékek és technológia fejlesztő rendszer kutatása projekt célja a Nyugat-Dunántúli Régió versenyképességének fokozása a járműgyártás területén, a járműipari technológia és termék innováció által új termékek és szolgáltatások létrehozása, valamint korszerű tervezési és termelésirányítási eljárások fejlesztése és terjesztése a régió vállalatainál.

A projekt résztvevői a konzorciumot vezető hazai nagyvállalaton, a Rába Futómű Kft-n kívül egy kisvállalkozás (HNS Műszaki Fejlesztő Kft) és egy középvállalkozás (Borsodi Műhely Kft.). Mindhárom győri székhelyű cég szorosan kötődik a járműiparhoz. A felsőoktatási közreműködő, a Széchenyi István Egyetem Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpontja (JRET) sikeresen irányította a 2008. október 31-én lezáruló RET-01/2005 pályázatot, amelynek egyébként ipari résztvevője a Borsodi és a Rába is.

A három és fél éves időtartamú projekt teljes költségvetése mintegy 1,26 milliárd forint, melyben az ipari partnerek által biztosított saját forrás aránya megközelítően 30 százalék.

A projekt kulcstevékenységei az integrált termékfejlesztés és a számítógéppel támogatott mérnöki tevékenységek (tervezés, gyártás, illetve minőség-ellenőrzés) területeit ölelik fel. Mindezek mellett célul tűzte ki a megszerzett tudás menedzselését és terjesztését, illetve a vállalati kutatási potenciál emelését a fejlesztő mérnökök tudományos tevékenységének támogatásával.

A konkrét termékek – közúti járművek és mezőgazdasági erőgépek futóművei, közúti és légi járművek alkatrészei, szerszámok, számítógépes mérőrendszerek – kifejlesztésén túl a projekt újdonsága, hogy az alapkutatástól az alkalmazott kutatáson és a termékfejlesztésen át a korszerű gyártási és minőségbiztosítási, sőt a termelési rendszerszervezési eljárások, módszerek kialakításáig terjednek azok a tevékenységek, melyek a résztvevők világpiaci versenyképességét és tudásbázisát bővítik.

A projekt eredményeként várhatóan olyan jelentős tudás és humán erőforrás koncentráció jön létre, mely hatékonyan szolgálja a fenntartható fejlődést. A célok elérését segíti az egyetem alapkutatási tevékenységének hasznosítása és az alkalmazott kutatásba történő bekapcsolódása, valamint ipari kapcsolatrendszerének további bővülése is. A vállalatok számára különös értékkel bír majd a létrehozott komplex innovációs rendszer kis- közép- és nagyvállalati modellje és ugyancsak példaértékű a program abból a szempontból, hogy három különböző méretű cég együttműködését valósítja meg.