HÍR RÉSZLETEK
2018.04.12
Stabil eredménnyel zárta 2017. évet a Rába, a Közgyûlés osztalékot emelt

A Rába Nyrt. éves rendes Közgyűlése elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2017. évi működéséről. A Rába Csoport 1,56 milliárd forintos teljes átfogó eredménnyel és 36,4 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárta a 2017-es üzleti évet. A Közgyűlés – a társaság növekvő eredményességével összhangban – hozzájárult, hogy a Rába emelje a kifizetendő osztalék összegét, így 23 forint jár a tulajdonosoknak 1000 Ft/db névértékű részvényenként.

A Rába Csoport tovább fokozta hatékonyságát és nyereségességét 2017-ben: a bővülő árbevétel mellett üzemi eredménye 146 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, és az operatív nyereségesség is javult. A társaság készpénztermelési hatékonysága a tavalyi évben is megőrizte az iparági átlag feletti szintet, a megtermelt EBITDA-tömeg 4,1 milliárd forintot tett ki, hatékonysága 9,3 százalékot ért el.

A Rába immár 2012 óta folyamatosan növeli sajáttőke-állományát, ezzel párhuzamosan a nettó hitelét csökkentette, így lehetővé vált a stratégiai beruházási program elindítása és a tervek szerinti ütemben való megvalósítása, aminek eredményeképp 2019-től korszerűbb technológiával és kibővített kapacitással áll partnerei rendelkezésére.

A Közgyűlés a társaság konszolidált éves beszámolóját az alábbi fő adatokkal fogadta el:

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a társaság a 2017. évi adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 1 000 Ft/db névértékű részvényenként 23 Ft osztalékot fizet. Osztalékra azok a részvényesek jogosultak, akik a 2018. május 22-i fordulónappal elkészítendő tulajdonosi megfeleltetés alapján szerepelnek a társaság Részvénykönyvében. Az osztalékfizetés kezdő napja: 2018. május 29.

2018. április 13. napjával Pintér István megbízatása az Igazgatóság elnökeként lejár. Az új Igazgatósági tagok és elnök megválasztása és a tisztségért járó díjazás megállapítása részvényesi indítvány alapján történt. A Közgyűlés 2021. május 19-ig ismét az Igazgatóság elnökévé választotta Pintér Istvánt, míg új tagjává Tóth Andor Nándort.