HÍR RÉSZLETEK
2016.04.15
A Rába közgyûlése jóváhagyta a társaság stratégiai technológiafejlesztési programját

A Rába Nyrt. éves rendes Közgyűlése elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2015. évi működéséről. A Rába Csoport közel 2 milliárdforintos tárgyévi átfogó eredménnyel és 34,5 milliárd forintos mérlegfőösszeggel zárta a 2015-ös üzleti évet. A Közgyűlés hozzájárult a futómű üzletág versenyképességét növelő, 2019-ben záruló, nagy értékű beruházási program elindításához.

A Rába csoport hatékony és nyereséges üzleti évet zárt tavaly: mindhárom üzletágának eredményessége nőtt, a csoportszintű üzemi eredmény meghaladta a 2 milliárd forintot, a társaság tovább javította termékei versenyképességét és fontos új üzletfejlesztésekről számolhatott be.
A Rába hitelállományát a tavalyi év végére az elmúlt évtized legalacsonyabb értékére, 3,4 milliárd forintos szintre sikerült mérsékelni, ami a jelentős saját tőke-növekedéssel együtt utat nyitott a stratégiai léptékű modernizációs program megvalósítása előtt.
A Közgyűlés a társaság konszolidált éves beszámolóját az alábbi fő adatokkal fogadta el:

Konszolidált, auditált IFRS beszámoló

millió forintban

2014

2015

Változás

Árbevétel

47 916

46 154

-3,7%

Üzemi eredmény

1 892

2 194

16%

Pénzügyi műveletek eredménye

-122

25

120%

Teljes átfogó eredmény

871

1 952

123,9%

EBITDA

4 122

4 463

8,3%

A Közgyűlés jóváhagyta a Rába 10,5 milliárd forint értékű technológiafejlesztő és kapacitásbővítő beruházási programját, amely javítani fogja a társaság kulcsterméke előállításának versenyképességét, valamint növeli a kibocsátási mennyiséget a hatékonyság és a minőség javulása mellett.
A Közgyűlés az Ernst & Young Kft-t bízta meg a Rába Csoport 2016. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátásával.
Dr. Polacsek Csaba a közgyűlés napját követő nappal lemondott a Rába Nyrt-nél betöltött felügyelő (és audit) bizottsági tisztségéről. Az új felügyelő (és audit) bizottsági tag megválasztására részvényesi indítvány alapján került sor. A Felügyelő (és Audit) Bizottság új tagjának és egyben elnökének Dr. Harmath Zsoltot választották meg.