RÁBA-VOLVO BESZÁLLÍTÓI PROGRAM

F E L H Í V Á S

RÁBA – VOLVO beszállítói program

A Rába Járműipari Holding és a Volvo Csoport a több évtizedes kooperáció legújabb eredményeként stratégiai együttműködési megállapodást kötött 2013. február 12-én a hazai piac számára készülő, modern tömegközlekedési járművek előállítására. A kidolgozott, egyedülálló üzleti modellnek köszönhető, hogy a kipróbált technológia alkalmazása mellett, lokalizált gyártással az importtartalom ellentételezésével 100%-os hazai értékhányad biztosítható. A megállapodáshoz kapcsolódóan a Rába Jármű Kft. beszállítói programot hirdet.

A Rába és a Volvo Bus között megkötött megállapodás megteremti annak a lehetőségét, hogy fenntartható piaci igény esetén a Rába a Volvóval szorosan együttműködve, modern, hazai gyártású járművekkel elégítse ki a tömegközlekedési szolgáltatók járműigényeit.

A megállapodás csomagon belül külön kidolgozott és aláírt „gyártási együttműködési szerződés” biztosítja, hogy a „lokalizáció” keretében a járművek magyarországi gyártása kiforrott termék- és technológiai bázison, ugyanakkor a Rába főegységei és a magyar beszállítói részegységek, alkatrészek széleskörű alkalmazása mellett valósuljon meg. A megállapodás csomag az „ellentételezési szerződés” keretében kiemelten rendelkezik arról, hogy a Volvo az importbeszerzések értékét hazai termékek vásárlásával kompenzálja. A műszaki, technológiai és a gazdasági szempontok messzemenő figyelembe vétele mellett kerül sor a lokalizációs és az ellentételezési program végleges kidolgozására.

A Rába – Volvo megállapodás gazdasági lehetőségeinek maximális kihasználása érdekében a Rába egy beszállítói kör kiépítését indítja el mind a lokalizáció, mind az ellentételezés tekintetében. A beszállítói kör koordinálását és képviseletét a Volvo felé a Rába látja el.

Ennek első lépéseként a RÁBA felhívást hirdet meg: várja mindazon magyarországi vállalkozások jelentkezését, amelyeknek termékei potenciálisan beépülhetnek a Rába által kibocsátott járművekbe és/vagy a Volvo csoport más vállalatainak termékeibe.

Jelentkezni az alábbi kérdőív kitöltésével és a vállalkozás, a termékek részletes ismertetésének megküldésével lehet.
Beszállítói adatlap 

A jelentkezéseket postai úton a „Rába Jármű Kft. Beszállítói Program, 9027 Győr, Martin út 1.” címre, vagy elektronikusan a buszprogram@raba.hu e-mail címre várjuk 2013. április 1 és június 30. között.

A beérkezett dokumentációkat a Volvo és a Rába dolgozzák fel és határozzák meg a potenciális termékek körét, amelyek műszaki, minőségi és gazdaságossági szempontok figyelembevételével – várhatóan 2014 folyamán - beilleszthetők lehetnek a lokalizációs és az ellentételezési programba. A Rába autóbusz programjának megvalósítása csak a gazdasági szempontok szigorú érvényesítése mellett lehetséges, ezért a beszállítói program gyakorlati megvalósítása is konkrét piaci igények alapján történik.

Rába Jármű Kft.