HÍR RÉSZLETEK
2012.09.25
A Rába Nyrt. Igazgatósága megerõsítette a cégcsoport középtávú stratégiáját
A Rába Nyrt. Igazgatósága áttekintette a cégcsoport és az üzletágak középtávú stratégiáját és megerősítette a 2011-2015 időszakra kitűzött stratégiai irányokat. A vállalatcsoport fő üzletága továbbra is a Futómű. A Jármű üzletág esetében az Igazgatóság megvizsgálja a stratégiai termékkör kiegészítésének lehetőségét.

Az Igazgatóság megerősítette a Futómű üzletág stratégiáját. A tagvállalat a cégcsoport működésének fő pillére marad. A csoport szintű árbevétel közel kétharmadát, az export bevételek több mint 80%-át biztosító üzletág az elmúlt időszakban tovább erősítette kapcsolatait globális partnereivel. A vállalat a stratégia által kijelölt szegmensekben elindította a jövőbeni növekedést megalapozó, innováció fókuszú fejlesztéseket. Az üzletág forgalmának egyre nagyobb hányada származik a speciális vevői igényekre kifejlesztett, magas mérnöki tartalommal bíró új termékek értékesítéséből. A Rába Futómű Kft. csoporton belüli vezető szerepének megerősítése piaci és pénzügyi oldalról egyaránt megalapozott.
Az Igazgatóság döntése értelmében az Alkatrész üzletág változatlan stratégia mellett folytatja működését. A vállalat a nyugat-európai személygépjármű-iparhoz való csatlakozást elsődleges célként jelölte meg a 2011-2015 közötti időszakra. Új stratégiai partnerkapcsolat kiépítésével a kiválasztott piaci szegmensbe sikeresen belépett a vállalat.
A Jármű üzletág tekintetében az Igazgatóság megvizsgálja a jelenlegi termékportfolió kiszélesítésének lehetőségét. A vizsgálat eredményének függvényében a stratégiai termékkör a katonai szállítójárművek és polgári vázszerkezetek mellett védett katonai járművekkel és városi, elővárosi tömegközlekedésre alkalmas közúti járművekkel egészülhet ki a Rába már meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének bázisán. Mindkét termék esetében a hazai piaci igények ellátása az elsődleges, kiforrott technológiák alkalmazása mellett, maximalizált magyar tartalommal, úgy, hogy lehetőleg a nemzetközi kapcsolatok erősítése révén a futómű üzletág export lehetőségei is bővüljenek.
Az Igazgatóság megerősítette a vállalat ingatlan stratégiáját, valamint az energia hatékonyság növelése érdekében jóváhagyta egy infrastrukturális energetikai projekt kidolgozását figyelembe véve a pályázati források bevonásának lehetőségét.