MINŐSÉG ÉS MEGBÍZHATÓSÁG - KöRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

Környezetvédelmi Irányítási Rendszer

A Rába Csoport elkötelezett a fenntartható fejlődés, a környezeti teljesítés folyamatos javítása mellett. A társaság működésében a fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesítését, illetve a negatív környezeti hatások kiküszöbölését, minimálisra csökkentését mindenkor szem előtt tartja.

A Rába Futómű Kft. környezetirányítási alapelvei:
• Megelőzés: a káros kibocsátások, szennyezések megelőzése,
• Csökkentés:  kevesebb anyag-, energiafelhasználás, kisebb káros anyag kibocsátás,
• Újrahasznosítás:  a hulladékok másodlagos, anyagában történő felhasználásának növelése,
• Megóvás: a környezeti elemek – víz, talaj, levegő, épített környezet – állapotának megőrzése,
• Vevőközpontúság: a belső és külső vevőink igényeinek felmérése, az egyeztetett követelmények maradéktalan teljesítése,
• Vezetői szerepvállalás: a célok meghatározása és a célok eléréséhez szükséges feltételek biztosítása,
• Munkatársak bevonása: a munkatársak képességeinek érvényesülése érdekében a felelősségi és hatáskörök összehangolása,
• Folyamatközpontúság: a cég működésének optimális folyamatok együtteseként való értelmezése,
• Rendszerszemlélet: egymással összefüggő folyamatok egységként való kezelése,
• Folyamatos javítás: minden területen a tökéletesítés lehetőségének keresése és érvényesítése.

A Rába Csoport minden tevékenységére és szolgáltatására kiterjed az MSZ EN ISO 14001:2005 nemzetközi szabványnak megfelelő Környezetirányítási Rendszer. A vállalatnál a megvalósuló, vagy előkészítés alatt álló fejlesztéséknél minden esetben figyelembe veszik a környezetvédelmi szempontokat, igényeket is.

Tanúsítványok
Környezetvédelmi Irányítási Rendszer tanúsítványai.
A DNV által tanúsítva 2012 áprilisában, majd 2015 és 2018 márciusában.

• ISO 14001: 2015