KÖZZÉTÉTELEK ARCHÍVUM
oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
2006 március 03. 00:00
Rába sajátrészvény program
A RÁBA Nyrt a RÁBA Opciós Részvényjuttatási Program és a vezetői részvényvásárlási megállapodások keretében a társaság saját részvényeiből 6.970 db törzsrészvényt értékesített 641 Ft-os áron 2006.március 3-án.
2006 február 03. 00:00
Rába sajátrészvény program
A RÁBA Nyrt a RÁBA Opciós Részvényjuttatási Program és a vezetői részvényvásárlási megállapodások keretében a társaság saját részvényeiből 6.286 db törzsrészvényt értékesített 620 Ft-os áron 2006.február 3.-án.
2006 január 04. 00:00
A társaság 2005. üzleti évre vonatkozó pénzügyi jelentéseiről
Az Igazgatóság a társaságnak a 2005-s üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált mérleg és eredmény-kimutatásait az előterjesztett formában egyhangú döntéssel a Közgyűlés számára elfogadni javasolja és ezáltal az azokban szereplő számokkal véglegesítette beszámolóját a Közgyűlésre.
Az Igazgatóság nem javasolja osztalék fizetését és indítványozza a Közgyűlés számára a 2005-s év eredményeinek eredménytartalékba helyezését.
2006 január 02. 00:00
Rába sajátrészvény program
A Rába Nyrt. a teljes munkavállalói körre kiterjeszti azt a Rába törzsrészvény vásárlási programot, amelynek indítását a vezetői kört érintően 2005. decemberében jelentette be a Társaság. A munkavállalói körre vonatkozó szabályozás alapján így minden Rába munkavállaló számára adott a lehetőség, hogy jövedelme meghatározott részét részvényjegyzésre fordíthassa. A sajátrészvény program kiterjesztésével a cél tulajdonosi szemlélet és a munkavállalói elkötelezettség erősítése a teljes munkavállalói körben.
2006 január 02. 00:00
Saját részvényre vonatkozó ügyletkötési opcióról
A RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bejelenti, hogy a gazdasági társaságokról szóló 1997:évi CXLIV. törvény 226/D. § (1) bekezdésében meghatározott részvényjuttatás céljából a Rába Csoport minden vezető tisztségviselője és valamennyi munkavállalója számára 2005. december 31-i szabályzata alapján határozatlan időtartamra szóló vételi lehetőséget biztosít Rába saját részvény megvásárlására, a részvényérték és a munkavállalói elkötelezettség növelése érdekében.
 

További oldalak