KÖZZÉTÉTELEK ARCHÍVUM
oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2011 június 10. 08:25
A Rába Nyrt. rendkívüli tájékoztatása részesedésváltozásról
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. kibocsátóként közzéteszi a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap képviseletében eljáró Államadósság Kezelő Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) 2011. június 9-én kelt bejelentését a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap 5 százalékot meghaladó befolyásszerzés-változásáról, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak eleget téve.
2011 június 08. 16:57
A Rába Nyrt. tájékoztatása saját részvény tranzakcióról
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbi sajátrészvény tranzakcióról tájékoztatja a befektetőket.
2011 június 02. 08:20
A Rába Nyrt. tájékoztatása saját részvény tranzakcióról

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbi sajátrészvény-tranzakcióról tájékoztatja a befektetőket.

2011 május 31. 13:50
Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2011. május 31-én
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésé-ben foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.
2011 április 29. 14:52
A Rába Nyrt. összefoglaló jelentése
A RÁBA Nyrt Tpt. 52/A. § szerinti összefoglaló jelentése a 2010. május 1. és 2011. április 29. közötti időszak közzétételeiről
2011 április 29. 14:51
Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2011. április 29-én
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésé-ben foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról:
2011 április 29. 14:50
A Rába Nyrt. 2010. évi éves jelentése
Nincs csatolva pdf dokumentum!
2011 április 18. 11:40
A Rába Nyrt. tájékoztatása határozatképtelenség miatt elmaradt éves rendes közgyűlés megismétléséről
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. értesíti a társaság részvényeseit, hogy a 2011. április 18-ra ösz-szehívott éves rendes közgyűlés határozatképtelen volt.
2011 március 31. 08:30
Szavazati jogok száma a RÁBA Járműipari Holding Nyrt-nél 2011. március 31-én

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.

2011 március 18. 15:15
A Rába Nyrt. tájékoztatása Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjainak juttatásairól
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 312/A. §-ban foglaltak szerint közzéteszi a Társaság Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagjaira vonatkozó alábbi információkat.
 

További oldalak