KÖZZÉTÉTELEK ARCHÍVUM
oldalak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
2013 szeptember 10. 08:57
A Rába Nyrt. rendkívüli tájékoztatása leányvállalatai nevének változásáról
A RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság mint kibocsátó a Tpt. 55.§-a, illetve a 24/2008.(VIII.15.) PM rendelet 4. számú mellékletének 4.13. pontja alapján közzéteszi, hogy a Rába Csoporthoz tartozó Jármű Üzletág neve Rába Jármű Gyártó és Kereskedelmi Kft-re (rövidített név: Rába Jármű Kft.), az Alkatrész Üzletág neve Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft-re (rövidített név: Rába Járműalkatrész Kft.) változott a Rába Csoport arculati egységesítése céljából.
2013 augusztus 30. 16:13
A Rába Nyrt. tájékoztatása saját tulajdonban lévő részvényekről, tulajdonosi struktúráról
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Szabályzata a Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról 18.3 a) pontja alapján információszolgáltatási kötelezettségének az alábbi adatlapokon tesz eleget.
2013 augusztus 30. 16:12
Szavazati jogok száma a Rába Nyrt-nél 2013. augusztus 30-án
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.
2013 augusztus 27. 10:35
A Rába Nyrt rendkívüli tájékoztatása Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok részvénytulajdonáró
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó a Tpt. előírásainak, illetve a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. sz. melléklete 2.5. pontjának eleget téve közzéteszi, hogy a Rába Nyrt. 2013. július 23-i rendkívüli közgyűlésén újonnan megválasztott dr. Steigler József Igazgatósági tag, valamint dr. Berencsi Tamás Felügyelő Bizottsági tag tulajdonában nincs Rába részvény.
2013 július 31. 15:30
Szavazati jogok száma a Rába Nyrt-nél 2013. július 31-én
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.
2013 június 28. 13:25
Szavazati jogok száma a Rába Nyrt-nél 2013. június 28-án
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról
2013 június 17. 17:46
A Rába Nyrt. rendkívüli tájékoztatása Igazgatósági tag lemondásáról
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvényben, illetve a 24/2008.(VIII.15.) PM rendeletbe foglalt rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve közzéteszi, hogy a RÁBA Nyrt. Igazgatósági tagja bejelentette lemondását tisztségéről.
2013 június 03. 08:55
Szavazati jogok száma a Rába Nyrt-nél 2013. május 31-én
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról.
2013 május 23. 08:12
A Rába Nyrt. rendkívüli tájékoztatása vezető állású bennfentes személyek bejelentéséről
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó a vezető állású személyek Tpt. 201/B. §-a szerinti bejelentése alapján a Tpt. 201/C § (6) bekezdésének előírásai, illetve a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. sz. mellékletének 2.6. pontja szerint közzéteszi a Rába Csoport vezető állású személyeinek Rába részvény vásárlására vonatkozó ügyletkötését és az ügylet­kötést követően a tulajdonukban álló Rába részvények mennyiségének változását.
2013 április 30. 16:33
A Rába Nyrt. összefoglaló jelentése

A RÁBA Nyrt Tpt. 53. § szerinti összefoglaló jelentése a 2012. május 2. és 2013. április 30. közötti időszak közzétételeiről.

 

További oldalak